Leer door te spelen met BAAS!

Met BAAS van KEaRN op een speelse manier thema’s bespreekbaar maken

thema’s

Met BAAS worden maatschappelijke thema’s als armoede en gezonde leefstijl op een speelse manier bespreekbaar gemaakt en genormaliseerd.

kinderparticipatie

BAAS geeft kinderen een stem. Het kan kinderen inspireren om eigen talent in te zetten en zelfregie te benutten. Wat kun je zelf?

spelen

Kinderen mogen spelen! Met BAAS wordt dit gecombineerd met leren en actief meedenken én -doen!

BAAS in het kort

In elk dorp, in elke wijk en in ieder buurtschap van Nederland wonen kinderen. Kinderen met eigen ideeën, plannen en dromen. Met BAAS dagen welzijnswerkers kinderen uit om na te denken over maatschappelijke thema’s in hun eigen leefomgeving.

BAAS in de straat

BAAS is een digitaal spel en wordt als app gespeeld op een tablet. Het maakt gebruik van augmented reality: een live beeld van de werkelijkheid waaraan digitale elementen zijn toegevoegd. Het wordt op straat gespeeld: midden in de ‘civil society’, waar het samen opvoeden begint tussen ouders, buren en vrijwilligers, met participatie als doel.

BAAS op school

BAAS kan niet alleen in de straat gespeeld worden. Speciaal voor de groepen 6 t/m 8 van de basisschool hebben we een programma ontwikkeld, waardoor we nu ook op school BAAS kunnen spelen! BAAS kan ingezet worden voor een dagdeel of voor een gehele schooldag: we zetten in op maatwerk.

“Ik weet nu dat armoede ook bij mij in de buurt is en niet alleen in Afrika”

Deelnemer baas in de straat

“Het mooie is dat kinderen ook bij de ontwikkeling van BAAS betrokken waren”

Alie klompmaker – kearn welzijn

“Het was niet alleen leuk om te spelen, maar ook om iets te leren”

deelnemer baas in de straat

Ook BAAS spelen?

Als organisatie, (buurt)vereniging of school kunt u BAAS spelen.
We laten u graag weten wat de mogelijkheden zijn!